• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/03/2020 (Tuần 09)

Đăng lúc 10:26 AM ngày 02.03.2020 863

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

21(T)/2020  277(T)/2020  209(T)/2019  228(T)/2019  257(T)/2019  294(T)/2019  60(T)/2017  140(T)/2017  105(T)/2017  67(T)/2019  68(T)/2019  15(T)/2020   24(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

9 02/03/2020 27 VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Hệ thống phao.

28

VN50021

VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Phao.

29 VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu.

29(T) VN50034

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - SOAI RAP - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - SOÀI RẠP -Tàu đắm.

30 VN50046

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÀ TIÊN - Chú giải.

31(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Vertical clearance

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao tĩnh không.

32 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

33 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

34(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

35(T) VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Hệ thống phao.

36 VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục