• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/10/2017 (Tuần 40)

Đăng lúc 14:14 PM ngày 02.10.2017 239

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

191(T)193(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

02/10/2017 192

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - DINH AN- Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - ĐỊNH AN - Chú giải.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục