• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/09/2018 (Tuần 35)

Đăng lúc 10:10 AM ngày 04.09.2018 390

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

164(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

35 04/09/2018 174(T)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - tàu đắm.

175

VIET NAM - SOUTHWEST - KIEN GIANG - Bouy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Phao.

176

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - Bouy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Phao.

177(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Vertical clearance, Horizontal clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao tĩnh không, Khoảng thông thuyền.

178

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredged area, Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét, Chú giải, Độ sâu.

179

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Chú giải.

181(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Phao.

182(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Restricted Area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Khu vực hạn chế.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục