• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/01/2019 (Tuần 02)

Đăng lúc 09:50 AM ngày 16.01.2019 722

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

03(T)/2019  05(T)/2019   174(T)/2018    198(T) /2018   199(T) /2018

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Chart affected

(Hải đồ ảnh hưởng)

Description

(Mô tả)

2 14/01/2019 06

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Anchorage area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực neo đậu, Chú giải.

07

VN50039

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, khu vực được nạo vét.

08

VN50038

VN50039

VN50040

VN50041

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, khu vực được nạo vét.

09 VN50027

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Depths, pier, legend, dolphin.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Độ sâu, cầu cảng dạng bến nhô, chú giải.

10(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Bridge construction.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Xây dựng cầu.

11(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buoyage.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục