• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 20/07/2020 (Tuần 29)

Đăng lúc 10:50 AM ngày 23.07.2020 846

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

81(T)/2020 107(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

29 20/07/2020 114

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo

115

VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Coastline, Dredged areas, Depth contours, Depth, Legend, Drying contour.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Đường bờ, Khu vực được nạo vét, Đường đẳng sâu, Độ sâu, Chú giải, Đường đẳng sâu ngập triều.

116 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Depth contours, Dredged areas, Swinging.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Đường đẳng sâu, Khu vực được nạo vét, Vùng quay trở, Chú giải, Độ sâu, Đá, Đường nguy hiểm.

117

VN50044

VN30030

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CA MAU - Light, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CÀ MAU - Đèn, Hệ thống phao.

118 VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Depths.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu.

119 VN40011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Độ sâu.

120(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

121 VN30036

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - PHU QUOC - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - PHÚ QUỐC - Phao.

122(T) VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Work.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục