• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 30/12/2019 (Tuần 52)

Đăng lúc 15:32 PM ngày 31.12.2019 556

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong co

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

52 30/12/2019 314(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH  - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Phao.

315(T)

VN50012

VN40013

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục