• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 17/05/2021 (Tuần 20)

Đăng lúc 10:53 AM ngày 21.05.2021 813

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

20 17/05/2021 37

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

38(T)

VN50007

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

39(T)

VN50007

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Ship aground.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu mắc cạn.

40 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Beacons, buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Đăng tiêu, phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục