• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 24/05/2021 (Tuần 21)

Đăng lúc 16:10 PM ngày 27.05.2021 813

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

39(T)/2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

21 24/05/2021 41

VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Độ sâu.

42 VN50020

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

43

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀN NẴNG - Độ sâu.

44

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths, Marine farms.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu, Khu vực nuôi trồng thủy sản.

45 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục