• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/04/2021 (Tuần 17)

Đăng lúc 14:45 PM ngày 26.04.2021 677

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

17 26/04/2021 30

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light-Beacon, Buoyage, Obstruction.

VIET NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu đèn, Hệ thống phao, chướng ngại.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục