• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/06/2021 (Tuần 26)

Đăng lúc 08:31 AM ngày 30.06.2021 516

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

62(T)/2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

26 28/06/2021 66

VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

67 VN50053

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BINH THUAN - PHU QUY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÌNH THUẬN - PHÚ QUÝ - Phao.

67(T)

VN50005

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage..

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục