• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/11/2016 (Tuần 45)

Đăng lúc 08:47 AM ngày 08.11.2016 1157

Thông báo hiện hành

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

08/11/2016 212

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG  BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Phao.


Tin cùng chuyên mục