• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 25/07/2016

Đăng lúc 11:37 AM ngày 26.07.2016 1095

CURRENT ISSUE

(Thông báo hiện hành)

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

25/07/2016 136

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI PHONG - NAM TRIEU - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - NAM TRIỆU - Phao


Tin cùng chuyên mục