• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 30/06/2016

Đăng lúc 14:06 PM ngày 30.06.2016 1124

CURRENT ISSUE

(Thông báo hiện hành)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

30/06/2016

119(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAY MAY - Buoys.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Phao.

120

VIET NAM - NORTH EAST COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Legends.

VIỆT NAM - BƠ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Chú giải.

121

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Deapths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI – SA KỲ - Độ sâu.

122

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ -NGHỆ AN – CỬA LÒ – Chú giải.

126(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST – HAI PHONG - Buoys.

VIỆT NAM - BƠ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

  127

VIET NAM - NORTH EAST COAST – HAI PHONG - Legends

VIỆT NAM - BƠ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải.


Tin cùng chuyên mục