• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

(T) Cập nhật hải đồ giấy ngày 01/11/2016

Đăng lúc 13:23 PM ngày 01.11.2016 1073

Thông báo hiện hành

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

01/11/2016 207(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG  BỘ - ĐÀ NẴNG - Phao.


Tin cùng chuyên mục