• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

VN50069

Đăng lúc 17:47 PM ngày 26.07.2022 110

Chart No / Số hải đồ: VN50069

Title of the Chart / Tiêu đề hải đồ: Luồng Trần Đề | Tran De channel

 Edition Number: 01

 Edition Date: Jul 24 2023

 

Year

(Năm)

Notices No.

(Thông báo số)

2023

 

 

Tin cùng chuyên mục