• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

VN60064

Đăng lúc 16:29 PM ngày 26.07.2022 98

Chart No / Số hải đồ: VN60064

Title of the Chart / Tiêu đề hải đồ: Cảng quốc tế Lạch Huyện | Lach Huyen harbour

 Edition Number: 01

 Edition Date: Jul 24 2023

 

Year

(Năm)

Notices No.

(Thông báo số)

2023

76 87


Tin cùng chuyên mục