• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/10/2017 (Tuần 41)

Đăng lúc 15:32 PM ngày 09.10.2017 268

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

190(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

09/10/2017 194

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Power transmission line.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đường điện.

195

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - HON GAI/CAILAN - Depth, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - HÒN GAI/CÁI LÂN - Độ sâu, Chú giải.

196(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

197(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỞ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục