• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

THÔNG BÁO CẬP NHẬT HẢI ĐỒ 248(T) VÀ 249(T)

Đăng lúc 09:04 AM ngày 22.12.2017 312

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

22/12/2017 248(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.

249(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Phao.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II QUY III Năm

Tin cùng chuyên mục