• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/08/2016

Đăng lúc 08:15 AM ngày 04.08.2016 1305

CURRENT ISSUE

(Thông báo hiện hành)

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

03/08/2016 143

VIET NAM - NORTH EAST COAST - NAM DINH - LACH GIANG - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - NAM ĐỊNH - LẠCH GIANG - Phao


Tin cùng chuyên mục