• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/09/2016 (Tuần 38)

Đăng lúc 17:59 PM ngày 19.09.2016 1398

Thông báo hiện hành

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

19/09/2016 174

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoys.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

175

VVIET NAM - NORTH EAST COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Chú giải.

176

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG  BỘ - QUÃNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

177(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoys.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Phao.


Tin cùng chuyên mục