• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 21/11/2016 (Tuần 47)

Đăng lúc 07:56 AM ngày 22.11.2016 1165

Thông báo hiện hành

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

21/11/2016 217

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Chú giải.

218

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI PHONG - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu.

219

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoys.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Phao.

220

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Depths, Legend, Depth contours, Bouy positions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Độ sâu, Chú giải, Đường đồng mức, Vị trí phao.

221

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phao.


Tin cùng chuyên mục