• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 30/05/2016

Đăng lúc 11:56 AM ngày 31.05.2016 1283

CURRENT ISSUE

(Thông báo hiện hành)

 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

30/05/2016 105(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao

106

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - SA KY - Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - SA KỲ - Ánh sáng.


Tin cùng chuyên mục