• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 01/04/2019 (Tuần 13)

Đăng lúc 10:58 AM ngày 03.04.2019 698

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

235(P)/2018    265(P)/2018

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

13 01/04/2019 54(T)

VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

55

VN50051

VN30013

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - Light

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - Đèn

56 VN50021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Phiên bản mới.

57 VN40009

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu, chú giải.

58 VN50019

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

59 VN50026

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - Legends, dredged areas, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - Chú giải, khu vực được nạo vét, độ sâu.

60 VN50039

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phiên bản mới.

61 VN40014

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Hệ thống phao.

62 VN50018

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - NM Block

VIÊT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - TB Dạng khối.

63(T) VN40014

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Hệ
 thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục