• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

THÔNG BÁO CẬP NHẬT NĂM 2018

Đăng lúc 08:43 AM ngày 08.01.2019 769

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hiện hành 

CURRENT NOTICE

Week

Tuần

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

1 08/01/2018 01   02   03  04  05   06  06(T)  07(T)  08(T)  09(T)
2 15/01/2018 10
3 22/01/2018 11(T)   12(T)  13(T)
4 29/01/2018 14   15   16   17(T)   18(P)
5 05/02/2018 19   20   21   22   23    24   25  26(T)   27(T)  28(T)
6 12/02/2018 29   30   31   32
7 19/02/2018 33   34  35   36    37   38   40
8 26/02/2018 41   42(T)   43
9 05/03/2018 44(T)   46(T) 
10 12/03/2018 46   47   48
11 19/03/2018 49   50   51   53(T)   54(T)
12 26/03/2018 52   55   56   57  58(T)   59(T)   60
13 02/04/2018 61  62  63  64
14 09/04/2018 65  66(P)  67  68  69  70  72
15 16/04/2018 73(T)  74  75
16 23/04/2018 76(T)  77(T)   78(T)   79

 

Tổng hợp thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

CANCELLED TEMPORARY AND PRELIMINARY NOTICES

Năm 

Year

Số thông báo

Notices No.

2016  70(T)  118(T)
2017  68    177   173(T)  249(T)  258(T)   
2018 05(T)  20  27(T)   11(T)   42(T)   26(T) 

Tin cùng chuyên mục