• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

TỔNG HỢP THÔNG BÁO CẬP NHẬT

Đăng lúc 08:43 AM ngày 08.01.2019 2083

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hiện hành 

Current Notice

Week

Tuần

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

1 08/01/2018 01   02   03  04  05   06  06(T)  07  07(T)  08  08(T) 09  09(T)
2 15/01/2018 10
3 22/01/2018 11(T)   12(T)  13(T)
4 29/01/2018 14   15   16   17(T)   18(P)
5 05/02/2018 19   20   21   22   23    24   25  26(T)   27(T)  28(T)
6 12/02/2018 29   30   31   32
7 19/02/2018 33   34  35   36    37   38   40
8 26/02/2018 41   42(T)   43
9 05/03/2018 44(T)   46(T) 
10 12/03/2018 46   47   48(P)
11 19/03/2018 49   50   51   53(T)   54(T)
12 26/03/2018 52   55   56   57  58(T)   59(T)   60
13 02/04/2018 61  62  63  64
14 09/04/2018 65 66  66(P)  67  68  69 70 70(T)  72(T)
15 16/04/2018 73(T)  74  75
16 23/04/2018 76(T)  77(T)   78(T)   79
17 02/05/2018 81(T)
18 07/05/2018 80(T)  82(T)  83
19 14/05/2018 84   85   86
20 21/05/2018 87  88  88(T)  89  90  91  94(T)  95  96(T)  97  98
21 28/05/2018 92  92(T)  93(T)  99
22 04/06/2018 100  101  102(T)  103
23 11/06/2018 104(T)  107(T)  108(T)
24 18/06/2018 105  106  110(T)  116(T)
25 25/06/2018 111  112(T) 113  115  117  119(T)
26 02/07/2018 109  114(T)  118  120  121(T)  122(T)  123(T)  124  127(T)  128(T) 
27 09/07/2018 125  126  129(T)
28 16/07/2018 130  131(T)  132(P)  133(T)  134(T)  135(T)  
29 23/07/2018 136(T)  137  138  139  140  141  142(T)  143
30 30/07/2018 144
31 06/08/2018 145  146  147  148  149(T)  150
32 13/08/2018 151 152  153  154  156(T)  157
33 20/08/2018 155  158  159  160(T)  161  162  163  164(T) 165 169(T) 170(T)
34 27/08/2018 166  167  171  172(T)  173
35 04/09/2018 174(T)  175 176 177(T) 178 179 181(T) 182(T)
36 10/09/2018 180  183  184  185  187(T)
37 17/09/2018 186  188

Tổng hợp thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực 2018

CancelleTemporary and Preliminary Notices 2018

Năm 

Year

Số thông báo

Notices No.

2016 70(T)  118(T)
2017 59(T)    173(T)  222(T)   ​224(T)  249(T)   239(P)  258(T)  
2018 05(T)   26(T)  27(T)   11(T)  44(T)  42(T)   46(T)  53(T)  70(T)  78(T)  81(T)   93(T)  110(T)  116(T)  127(T)  128(T)   133(T)  134(T)  135(T)  131(T)  156(T) 160(T)169(T) 170(T) 164(T)  172(T)

 


Tin cùng chuyên mục