• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 01/06/2020 (Tuần 22)

Đăng lúc 10:53 AM ngày 01.06.2020 751

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

83(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

22 01/06/2020 85 VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - Anchor area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - Khu vực neo đậu.

86(T) VN50007 VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Radar transponder beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Racon.

86 VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - Độ sâu

87 VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

88 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

89 VN50016

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Độ sâu.

90 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

91(P) VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét, Hệ thống phao.

92(T) VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục