• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 01/10/2018 (Tuần 39)​

Đăng lúc 08:13 AM ngày 02.10.2018 501

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

39 01/10/2018 193

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Berth front area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Vùng nước trước bến

194

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

195

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - chú giải.

196

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Cargo Transhipment.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Khu chuyển tải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục