• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/07/2018 (Tuần 26)

Đăng lúc 09:45 AM ngày 02.07.2018 461

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong co

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

26 02/07/2018 109

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Chú giải, độ sâu.

114(T)

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Leading Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Chập Tiêu.

118

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu, Chú giải.

120

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - NM Blocks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - TB dạng khối.

121(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck.

VIET NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

122(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Virtual Aids.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - AIS ảo.

123(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual Aids.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - AIS ảo.

124

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Đăng tiêu.

127(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

128(T) 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục