• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/12/2019 (Tuần 48)

Đăng lúc 09:36 AM ngày 02.12.2019 1161

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong co

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

48 02/12/2019 278

VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

279(T) VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON Refinery and Petrochemical LLC - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LHD NGHI SƠN - Phao.

280(T) VN50022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Phao.

281(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG FORMOSA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG FORMOSA - Hệ thống phao. 

282 VN30017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH DINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH ĐỊNH - Tàu đắm.

283(T) VN30022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Submarine exercise area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Khu vực luyện tập tàu ngầm.

284 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Buoyage, Beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Hệ thống phao, Tiêu.

285(T) VN30022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Submarine exercise area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Khu vực luyện tập tàu ngầm.

286(T) VN30020

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

287 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

288

VN50046

VN30035

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - Pylons, Power transmission lines, Buoyage.
289(T) VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Phao.

290 VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Anchorage area, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Khu vực neo đậu, Độ sâu.

291 VN50016

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Depths.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục