• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/4/2018 (Tuần 13)

Đăng lúc 14:25 PM ngày 02.04.2018 400

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

None

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

13 02/4/2018 61

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu, Chú giải.

62

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - TB dạng khối.

4/4/2018 63

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - TB dạng khối.

64 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Legends, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Chú giải, Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục