• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/5/2018 (Tuần 17)

Đăng lúc 09:27 AM ngày 02.05.2018 353

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 197(T)219(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

17 02/5/2018 81(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ  - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục