• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/08/2020 (Tuần 31)

Đăng lúc 14:27 PM ngày 06.08.2020 523

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

31 03/08/2020 131

VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Swinging circle, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Vòng tròn quay trở, độ sâu.

132

VN50043

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - HAU GIANG - Legend, Berth front area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - HẬU GIANG - Chú giải, Vùng nước trước cảng.

133(T) VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục