• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/12/2018 (Tuần 48)

Đăng lúc 08:02 AM ngày 04.12.2018 840

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

237(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

48 3/12/2018 243

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG NINH - VAN GIA - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG NINH - VẠN GIA - Chú giải, Độ sâu.

244

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG NINH - Dredged area, Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG NINH - Chú giải, khu vực nạo vét.

245

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

246(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Phao.

247

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Phiên bản mới.

248

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

249

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CON SON - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CÔN SƠN - Phiên bản mới.

250(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục