• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/05/2020 (Tuần 18)

Đăng lúc 08:41 AM ngày 07.05.2020 718

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

18 04/05/2020 70 

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

71 VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - SAI GON VUNG TAU - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - SÀI GÒN VŨNG TÀU - Phao.

72

VN50032

VN30025

VN30026

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Tàu đắm.

73 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legend, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải, độ sâu.

74(T) VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - SAI GON VUNG TAU - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - SÀI GÒN VŨNG TÀU - Đăng tiêu.

75(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục