• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/06/2018 (Tuần 22)

Đăng lúc 15:15 PM ngày 08.06.2018 446

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

22 04/06/2018 100

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải.

101

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu, Chú giải.

102(T) 

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

103

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - BINH THUAN - PHU QUY - Legends, dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - BÌNH THUẬN - PHÚ QUÝ - Chú giải, khu vực được nạo vét.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục