• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 05/02/2018 (Tuần 05)

Đăng lúc 08:57 AM ngày 05.02.2018 500

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 236

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

5 05/02/2018 19

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Harbour limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Vùng nước cảng biển.

20

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu, Chú giải.

21

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Chú giải.

22

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Chú giải.

23 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - NAM DINH - HAI THINH - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu, Chú giải.

24 

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Chú giải.

25 

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Chú giải, Độ sâu.

8/02/2018 26(T)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HON THOM - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÒN THƠM - Phao.

27(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Hệ thống phao.

28(T)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm
 

Tin cùng chuyên mục