• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 05/11/2018 (Tuần 44)

Đăng lúc 07:09 AM ngày 08.11.2018 679

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 103(T)  2018: 66(P)  191(T)  206(T)  213(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

44 05/11/2018 220(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục