• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 06/01/2020 (Tuần 01)

Đăng lúc 09:30 AM ngày 06.01.2020 938

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

275(T)/2019  305(T)/2019  201(T)/2018  314(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

1 06/01/2020 01 VN30032

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CA MAU - Light.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CÀ MAU - Đèn.

02(T)

VN50046

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM  BỘ - KIÊN GIANG - Hệ thống phao.

03 VN50039

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Dredged area, Legends.

VIET NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực được nạo vét, chú giải.

04 VN50022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ

05 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

06 VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục