• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 07/01/2019 (Tuần 01)

Đăng lúc 14:13 PM ngày 07.01.2019 870

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 188(T)/2016 ;  96(T)/2017 104(T)/2017;   121(T)/2018  122(T)/2018   112(T)/2018   187(T)/2018

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Chart affected

(Hải đồ ảnh hưởng)

Description

(Mô tả)

1 07/01/2019 01

VN50024

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Light.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Đèn.

02(T)

VN50004

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

03(T) VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Hệ thống phao.

04(T)

VN50004

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST COAST - QUANG NINH - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

05(T)

VN50004

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST COAST - QUANG NINH - Phao.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Buoyage.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục