• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/10/2018 (Tuần 40)​

Đăng lúc 10:28 AM ngày 08.10.2018 783

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 63(T)  64(T)  66(T)  67(T)  ​73(T)  76(T)  97(T)  98(T)  99(T)  101(T)  102(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

40 8/10/2018 197

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Phao.

198(T)

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Tàu đắm

199(T)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - PHU QUOC - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - PHÚ QUỐC - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

200(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - Firing practice area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

201(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục