• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/03/2020 (Tuần 10)

Đăng lúc 08:19 AM ngày 11.03.2020 704

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

34(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

10 09/03/2020 37

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Depths contours, Limit of channel.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đường đẳng sâu, Giới hạn luồng, Đường bờ, Vòng tròn quay trở

38 VN30014 VN30013 VN50024 VN40052

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Harbour limit.

VIET NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Giới hạn vùng nước cảng biển.

39 VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - SAI GON VUNG TAU - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - SÀI GÒN VŨNG TÀU - Hệ thống phao.

40(T) VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Work

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Khu vực thi công.

41 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Phao

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục