• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/12/2019 (Tuần 49)

Đăng lúc 14:12 PM ngày 09.12.2019 959

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

285(T)/2019  286(T)/2019 289(T)/2019 

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

49 09/12/2019 292(T) VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Tàu đắm.

293

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Td Dạng khối.

294(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Ánh sáng phao.

295

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Anchor areas, Depth contours, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực neo đậu, đường đẳng sâu, độ sâu.

296(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

297(T) VN50022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Phao.

298 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

299(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Phao.

300 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

301(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Phao.

302

VN40015

VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

303

VN40015

VN30007

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục