• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 10/02/2020 (Tuần 06)

Đăng lúc 08:51 AM ngày 13.02.2020 940

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

6 10/02/2020 11

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Lights, Safe vertical clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đèn, Chiều cao lưu thông an toàn.

12 VN50005

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Anchorage areas, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực neo đậu, Độ sâu.

13

VN50040

VN50041

VN50042

VN50043

VIET NAM - SOUTHWEST COAST -TRA VINH - Anchor areas, legends, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực neo đậu, chú giải, độ sâu.

14 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Buoyage, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Hệ thống phao, độ sâu.

15(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG FORMOSA - Phao.

VIỆT NAM- BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG FORMOSA - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục