• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 10/06/2019 (Tuần 23)

Đăng lúc 15:30 PM ngày 10.06.2019 550

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

23 10/06/2019 116

VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

117 VN30024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Phao.

118 VN30001

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck, Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm, AIS ảo.

119 VN50028

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Legend.

VIET NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Chú giải.

120(T) VN50012

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Hệ thống phao.

121(T)

VN50007

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

122(T) VN50007

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

123 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao.

124(T) VN50007

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS, Light-buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động, Đèn phao.

125(T)

VN50008

VN40001

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục