• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 10/08/2020 (Tuần 32)

Đăng lúc 15:56 PM ngày 11.08.2020 596

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

32 10/08/2020 134 VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.

135(T) VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.

136(T)

VN30020

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

137(T)

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Đăng tiêu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục