• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 10/09/2018 (Tuần 36)

Đăng lúc 08:47 AM ngày 10.09.2018 364

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

172(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

36 10/09/2018 180

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Anchor area, Legends.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Khu neo đậu, chú giải.

183

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Pipelines.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Đường ống.

184

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Harbour limit, Magnectic varlati.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Vùng nước cảng biển, Hoa la bàn.

185

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu.

187(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Construction.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Thi công xây dựng.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục