• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 10/12/2018 (Tuần 49)

Đăng lúc 16:03 PM ngày 11.12.2018 962

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 127(T)  2018: 199(T) 236(T)  246(T)  250(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

49 10/12/2018 251

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depth, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Chú giải, Độ sâu.

252

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Chú giải, Độ sâu.

254

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Phao

255

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Phao

256

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Automatic Identification System.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Hệ thống nhận dạng tự động

257

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Chú giải, Độ sâu.

258

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Tàu đắm.

259(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục