• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/03/2019 (Tuần 10)

Đăng lúc 08:07 AM ngày 11.03.2019 679

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

41(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

10 11/03/2019 42(P)

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét.

43 VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Phiên bản mới

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục