• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/05/2020 (Tuần 19)

Đăng lúc 09:25 AM ngày 14.05.2020 978

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

51(T)/2017 07(T)/2018  57(T)/2020 64(T)/2020 

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

19 11/05/2020 76 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - NM Block, Depth, Dredged area, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - TB Dạng khối, Độ sâu, Khu vực được nạo vét, Chú giải

77

VN50038

VN50039

VN50040

VN50041

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Dredged areas, legends, depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực được nạo vét, chú giải, độ sâu.

78

VN30027

VN30028

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Anchor areas, legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực neo đậu, chú giải.

79

VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

80 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Works, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Khu vực thi công, Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục