• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/02/2018 (Tuần 06)

Đăng lúc 12:29 PM ngày 12.02.2018 435

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

27(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

6 12/02/2018 29

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depth, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu, Chú giải.

30

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu.

31

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Berth front area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Vùng nước trước bến, Chú giải.

32 

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục