• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/11/2018 (Tuần 45)

Đăng lúc 08:36 AM ngày 14.11.2018 715

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

12(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

45 12/11/2018 221

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN

222

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas, Fishing stake.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, Khu vực được nạo vét, Đăng đáy cá.

223

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Chú giải.

224

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Light.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Đèn.

225

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY

226

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu

227

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Dredged area, Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực nạo vét, Chú giải, Độ sâu.

228

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu.

229

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - NM Block

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - TB dạng khối.

230

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Tàu đắm.

231

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

232

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục